Sławomir Cenckiewicz: “Wałęsa – człowiek z teczki”

http://www.youtube.com/watch?v=iap18N9uds8

http://www.youtube.com/watch?v=ULCncSicn6I

http://www.youtube.com/watch?v=InoLloE6Gck

http://www.youtube.com/watch?v=N1qfq_stzUo

http://www.youtube.com/watch?v=IDiNqF1mgDY

http://www.youtube.com/watch?v=dvJmOqumO_8

http://www.youtube.com/watch?v=21gDYQQv1Mc

http://www.youtube.com/watch?v=elUVHWuudsc

+ Semka – “za a nawet przeciw” http://www.youtube.com/watch?v=CvhJXCeEHvw

+ Braun – “plusy dodatnie plusy ujemne” http://www.youtube.com/watch?v=fPS9ppqMII4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Spamcheck Enabled)