[pl] Introduction to QoS with HTB under linux

some of my old notes i’ve prepared back in 2005 for network lab i supervised [ in polish… ]


przebieg zajec:

 • identyfikacja interfejsow sieciowych [hint: dmes, grep, rtl 8139 – karta na plycie, 8029 – karta w slocie pci]
 • konfiguracja routingu statycznego wg schematu:

  polecenia:

  • ip route show – wyswietlenie tablicy routingu
  • ip add 10.11.12.13/14 via 10.3.2.1 dev eth1 – dodanie trasy do sieci 10.11.12.13/14 poprzez host 10.3.2.1 dostepny na interfejsie eth1
  • ip add default via 10.3.2.1 dev eth1 – dodanie trasy domyslnej poprzez host 10.3.2.1 dostepny na interfejsie eth1
  • jak wyzej, zamiast adddel – usuwa wpisy z tablicy routingu
 • badanie cech zestawionego lacza [przeplywnosc maksymalna, wplyw wykorzystania lacza na czas odpowiedzi na pingi, przeplywnosc lacza przy transferze full duplex].
  wykorzystywane narzedzia:

 • przygotowanie/testowanie wplywu zastosowania skryptu priorytetyzujacego ack’i i ruch icmp. jakie wady HTB mozna zauwazyc?. zalecana konfiguracja kolejek dla interfejsow lan/wan routera:

 • badanie efektu blednej konfiguracji qos [gdy skonfigurowana przeplywnosc przewyzsza nieznacznie dostepna]
 • badanie zachowania protokolu TCP przy wystepowaniu strumienia pakietow UDP o stalej przeplwynosci, proba rozwiazania problemu. do generacji ruchu udp nalezy wykorzystac iperf’a. jak mozna zapewnic sprawiedliwy podzial lacza pomiedzy przeplywy w takiej sytuacji?
 • przygotowanie skryptu QoS rozdzielajacego dostepne pasmo pomiedzy kilku uzytkownikow [prosze wprowadzic rozroznienie transferu pomiedzy A oraz B], wg schematu:

uwagi:

 • w czasie zajec bedziemy korzystali z debiana, jadro 2.6.10
 • gdy wszystko zawiedzie a routing nadal nie bedzie dzialal warto: sprawdzic tablice routingu na wszystkich komputerach tworzacych siec [polecenie ip route show] oraz upewnic sie ze forwardowanie pakietow w linuxie zostalo wlaczone [jak?]
 • komenda iptables -t mangle -nvxL PREROUTING pozwala na przegladanie statystyk filtru pakietow
 • komenda tc -s class show dev eth0 pozwala na przegladanie statystyk pakietow przydzielonych do poszczegolnych klas QoS

praca prowadzona bedzie w dwu lub trzech [w zaleznosci od liczby studentow] grupach. ocena za realizacje kolejnych etapow przyznawana bedzie dla calej grupy.

materialy dot. htb, ktore moga byc przydatne w przygotowaniu do laborki:
HTB Users Guidekopia lokalna

HTB – straznik trafficukopia lokalna

wyklad

skrypt

instrukcja do laborki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(Spamcheck Enabled)